Teenused

Meie autokoolis pakume järgmisi teenuseid:

 • B kategooria
 • AM kategooria (mopeed); al. 14. a.
 • A1 kategooria; al. 16. a.
 • А2 kategooria; al. 17,5. a.
 • А kategooria; al. 23,5. a.
 • Arstitõendi vormistamine
 • Esmaabi koolitus
 • Pimeda aja sõidukoolitus
 • Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused
 • Lõppastme koolitus (Libedasõit)

Õppetööks materjali (testid, liikluseeskiri) võib saada koolis.


Teoreetiline osa toimub:

 • 1 või 2 korda nädalas hommikuti ja õhtuti
 • 1 kord nädalas puhkepäevade grupis

Praktiline töö (õppesõit) toimub individuaalse graafiku järgi vastavalt sõiduõpetaja- ja õpilasevahelisele kokkuleppele.

Maksta õppetöö eest võib osade kaupa, kusjuures esimene sissemaks peab olema vähemalt 100 €. Ülejäänud summa võib maksta samuti osade kaupa aga ainult kahe kuu jooksul.

B kategooria

B kategooria kursusele vastuvõtutingimused:

Esmased juhiload:

 • Kursustele registreerimiseks minimaalne vanus on 17,5 a.
 • Autoregistri keskuses eksameid saab sooritada mitte varem kui 3 kuud enne 18-aastaseks saamist

Piiratud juhtimisõigusega load (ainult vanemate või eestkostjaga)

 • Minimaalne vanus kursustele registreerimiseks on 15,5 a.
 • Minimaalne vanus piiratud juhtimisõigusega lubade saamiseks on 16 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikutõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
 • Perearstilt saadud toimiv B kategooria arstitõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

B kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 30 tundi teooriat (45 min) + 1 teooriaeksam
 • 22 tundi õppesõidu (45 min)

Õppesõidu autoks on Toyota Corolla, Toyota Yaris ja Citroёn.


Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Avage õppekava pdf formaadis: Õppekava B

A kategooria

A kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 24 a. (alates 2013 a.)
 • Ükskõik kategooria juhiluba v.a. esmane olemasolu

Vajalikud dokumendid:

 • Juhilubade koopia
 • Perearstilt toimiv A kategooria arstitõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

Õppesõidu mootorratasteks on Honda CBF 600:

 • Mootori kubatuur 599 cm3
 • Võimsus: 57 kW
 • Kaal: 220 kg.
 • ABS süsteemi olemasolu!

A kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 10 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

AM kategooria

AM kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 14 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Vanemate nõusolek
 • Perearstilt toimiv tervisetõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

AM kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 8 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

Esmaabi kursused

Uus liiklusseadus ja esmaabi!

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded

Vastu võetud 14.12.2010 nr 80

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 alusel.
§ 1. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse nõuded

(1) Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse (edaspidi esmaabikoolitus) kestus on 16 tundi, millest ühe kolmandiku moodustab praktiline osa.

(2) Esmaabikoolituse õpperühmas võib olla kuni 25 õpilast.
§ 2. Esmaabikoolituse õppevahendite nõuded

Esmaabikoolituse läbiviimisel kasutatakse vähemalt järgmisi õppevahendeid:
1) mootorsõiduki esmaabikomplektid;
2) sidumisvahendite komplektid, sealhulgas kolmnurkrätikud paarikaupa harjutamiseks;
3) desinfitseerimisvahendiga puhastatav mannekeen, millel on võimalik harjutada kaudset südamemassaaži ning hingamisteede avamist ja ventileerimist;
4) hingamisteede avatust ja suletust illustreeriv õppematerjal;
5) elustamise skemaatilised plakatid ja pildimaterjal;
6) esmaabikoolituse praktilise osa abivahendid (põrandatekk või vaip, desinfitseerimisvahendid).
§ 3. Esmaabikoolituse õppekava nõuded ja teadmiste kontroll

(1) Esmaabikoolituse õppekava (edaspidi õppekava) koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

(2) Õppekava sisaldab järgmisi esmaabiteadmisi ja -oskusi:
1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
2) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
3) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sealhulgas liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised;
4) esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
5) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
6) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Pimeda aja koolitus

Autokoolis “Altera” pakutava pimeda aja sõidukoolituse käigus omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.


Koolituse teooria ja sõit on võimalik läbida 1 päevaga või erinevatel päevadel. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas autokooli õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

Kursustele registreerimine