B kategooria
A kategooria
Tunniplaan

Dokumentide vastuvõtt ja teooria eksamid toimuvad autokoolis esmaspäeviti kl. 15:00-18:00

Järgmiste kursuste algus autokoolis “Altera”:

B kategooria
А kategooria
АМ (mopeed)
Esmaabi
Lõppaste (Libedasõit)
Pimeda aja koolitus
B kategooria
19.12. (Teisipäev)
18:00-20:00
Rühmas on vabu kohti
140€ teooria
Vene keel
15.01. (Esmaspäev)
18:00-20:00
Rühmas on vabu kohti
140€ teooria
Vene keel
А kategooria
06.02. (Teisipäev)
18:00-20:00
Rühmas on vabu kohti
100€ teooria
Vene keel
АМ (mopeed)
06.02. (Teisipäev)
18:00-20:00
Rühmas on vabu kohti
75€ teooria
Vene keel
Esmaabi
14.12. (Neljapäev)
17:30
Rühmas on vabu kohti
35€
Vene keel
Lõppaste (Libedasõit)
22.12. (Reede)
10:00, Pärnus
Rühmas on vabu kohti
100€
Vene keel / Eesti keel
Pimeda aja koolitus
21.12. (Neljapäev)
20:00
Rühmas on vabu kohti
40€
Vene keel
Autokoolist

“Altera” Autokool kutsub A1, A2, A, B ja AM (mopeed) kategooria juhtide kursustele. Teadus ja Haridusministeerium on meile väljastanud loa 7368HTM. Õppetöö vastab EL ja riiklikele nõudmistele.

Tulevate juhtide ettevalmistamiseks on loodud optimaalsed tingimused: hind, kvaliteet ja individuaalne lähenemine igale õpilasele. Õppetöö käigus on asetatud rõhk liiklusohutusele ja püüame sisendada kultuurset käitumist liikluses. Õppetöö lõppedes saavad meie õpilastest täisväärtuslikud ja ka eeldatavasti kultuursed juhid-liiklejad.

Kursuste õppetöö toimub Tallinna kesklinnas. АМ, А1, А2 ja A kateegoria MNT riiklike eksameid viib “Altera” autokool läbi oma sõiduplatsil, mis soodustab positiivseid eksami tulemusi. Teoreetiline õppetöö viiakse läbi eesti ja vene keeles spetsiaalselt varustatud klassis, tööpäevases grupis üks või kaks korda nädalas ja laupäevases grupis kord nädalas.

Praktiline õppesõit viiakse läbi individuaalse graafiku järgi vastavalt õpilase ja sõiduõpetaja kokkuleppele. B kategooria juhiks õppimisel kasutatakse manuaalkäigukastiga Toyota Corollat, samuti on võimalik õppida automaatkäigukastiga autoga.

Pakume Teile kvaliteetset õppetööd ning tere tulemast meie kooli!

Teenused

Meie autokoolis pakume järgmisi teenuseid:

 • B kategooria
 • AM kategooria (mopeed); al. 14. a.
 • A1 kategooria; al. 16. a.
 • А2 kategooria; al. 17,5. a.
 • А kategooria; al. 23,5. a.
 • Arstitõendi vormistamine
 • Esmaabi koolitus
 • Pimeda aja sõidukoolitus
 • Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused
 • Lõppastme koolitus (Libedasõit)

Õppetööks materjali (testid, liikluseeskiri) võib saada koolis.


Teoreetiline osa toimub:

 • 1 või 2 korda nädalas hommikuti ja õhtuti
 • 1 kord nädalas puhkepäevade grupis

Praktiline töö (õppesõit) toimub individuaalse graafiku järgi vastavalt sõiduõpetaja- ja õpilasevahelisele kokkuleppele.

Maksta õppetöö eest võib osade kaupa, kusjuures esimene sissemaks peab olema vähemalt 100 €. Ülejäänud summa võib maksta samuti osade kaupa aga ainult kahe kuu jooksul.

B kategooria

B kategooria kursusele vastuvõtutingimused:

Esmased juhiload:

 • Kursustele registreerimiseks minimaalne vanus on 17,5 a.
 • Autoregistri keskuses eksameid saab sooritada mitte varem kui 3 kuud enne 18-aastaseks saamist

Piiratud juhtimisõigusega load (ainult vanemate või eestkostjaga)

 • Minimaalne vanus kursustele registreerimiseks on 15,5 a.
 • Minimaalne vanus piiratud juhtimisõigusega lubade saamiseks on 16 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikutõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
 • Perearstilt saadud toimiv B kategooria arstitõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

B kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 30 tundi teooriat (45 min) + 1 teooriaeksam
 • 22 tundi õppesõidu (45 min)

Õppesõidu autoks on Toyota Corolla, Toyota Yaris ja Citroёn.


Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Avage õppekava pdf formaadis: Õppekava B

A kategooria

A kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 24 a. (alates 2013 a.)
 • Ükskõik kategooria juhiluba v.a. esmane olemasolu

Vajalikud dokumendid:

 • Juhilubade koopia
 • Perearstilt toimiv A kategooria arstitõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

Õppesõidu mootorratasteks on Honda CBF 600:

 • Mootori kubatuur 600 cm3
 • Võimsus: 57 kW
 • Kaal: 220 kg.
 • ABS süsteemi olemasolu!

A kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 10 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

AM kategooria

AM kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 14 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Vanemate nõusolek
 • Perearstilt toimiv tervisetõend
 • 1 foto (3.5*4.5 cm)

AM kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 8 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

Pimeda aja koolitus

Autokoolis “Altera” pakutava pimeda aja sõidukoolituse käigus omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.


Koolituse teooria ja sõit on võimalik läbida 1 päevaga või erinevatel päevadel. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas autokooli õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

Esmaabi kursused

Uus liiklusseadus ja esmaabi!

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded

Vastu võetud 14.12.2010 nr 80

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 alusel.
§ 1. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse nõuded

(1) Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse (edaspidi esmaabikoolitus) kestus on 16 tundi, millest ühe kolmandiku moodustab praktiline osa.

(2) Esmaabikoolituse õpperühmas võib olla kuni 25 õpilast.
§ 2. Esmaabikoolituse õppevahendite nõuded

Esmaabikoolituse läbiviimisel kasutatakse vähemalt järgmisi õppevahendeid:
1) mootorsõiduki esmaabikomplektid;
2) sidumisvahendite komplektid, sealhulgas kolmnurkrätikud paarikaupa harjutamiseks;
3) desinfitseerimisvahendiga puhastatav mannekeen, millel on võimalik harjutada kaudset südamemassaaži ning hingamisteede avamist ja ventileerimist;
4) hingamisteede avatust ja suletust illustreeriv õppematerjal;
5) elustamise skemaatilised plakatid ja pildimaterjal;
6) esmaabikoolituse praktilise osa abivahendid (põrandatekk või vaip, desinfitseerimisvahendid).
§ 3. Esmaabikoolituse õppekava nõuded ja teadmiste kontroll

(1) Esmaabikoolituse õppekava (edaspidi õppekava) koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

(2) Õppekava sisaldab järgmisi esmaabiteadmisi ja -oskusi:
1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
2) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
3) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sealhulgas liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised;
4) esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
5) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
6) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Hinnad
Teenused
Mis kuulub hinna sisse
Hind

B kategooria kursused

 • 30 tundi teooriat (45 min)
 • 20 tundi õppesõidu (45 min)
 • 1 teooria eksam - tasuta

Teooria 140 EUR

B kategooria sõidutund

 • Toyota Corolla, manuaalne käigukast, (45 min)

13 EUR

A kategooria kursused

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 10 tundi õppesõidu (45 min)
 • kaitsevarustuse kasutamine

Teooria 100 EUR

A kategooria sõidutund

 • Honda CBF 600 ABS, mootorratta varustuse kasutamine, (45 min)

25 EUR

AM kategooria kursused

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 8 tundi õppesõidu (45 min)
 • kaitsevarustuse kasutamine

Teooria 75 EUR

AM kategooria sõidutund

15 EUR

Med. tõendi väljastamine

20 EUR

Esmaabi kursused

 • Teooria
 • Praktika
 • Test

35 EUR

Pimeda aja koolitus

 • 1 tund teooriat
 • 1 tund praktikat

40 EUR

Algastme libedasõit

 • 2 tundi teooriat
 • 1 tund praktikat libedal teel (aastaringselt)

60 EUR

Lõppastme koolitus (libedasõit)

  Teemad

 • Ohutu liikluse alused
 • Säästliku sõidustiili alused
 • Passiivne ja aktiivne ohutus
 • Praktikum trenažööridel
 • Sõit libedal teel

100 EUR

Kasulikku

Selle jaos hakkavad ilmuma kõige populaarsemad viited, mida kasutavad autokooli õpilased ning A ja B kategooria autojuhid. Loodame, et see soodustab õppeprotsessi.

Kontaktid

Altera Autokool
Litsents 7368HTM

Narva mnt. 4-209, II korrus
(sissepääs Krediidipanga poolest)
Tallinn, Eesti

Ühistranspordi peatus "Hobujaama":
Tramm № 1, 3

Rekvisiidid:
OÜ Altera SP
Reg nr: 11950064
a/a 221056642372 Swedbank
IBAN: EE732200221056642372

Telefoninumbrid:
+372 511 47 40

E-posti aadress: info@altera.ee

Kursustele registreerimine